وحدت عالم انسانی در بهائیت

وحدت عالم انسانی در بهائیت

یکی از مهم ترین تعالیم تشکیلات بهائی اصل وحدت عالم انسانی است. این اصل، بارها در طول تاریخ توسط رهبران این آیین زیر پا گذاشته شده و بیت العدل همچنان سکوت اختیار کرده است.

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top