نمایه مطالب سایت

حرف های خودمانی
Sardabir
فعّال
پست: 458
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

نمایه مطالب سایت

پستتوسط Sardabir » یک شنبه 16 اردیبهشت 1386, 12:49 pm

الف : عناوين مقالات سايت تا کنون


1-سيد علي محمد شيرازي (ملقب به باب)

2-ميرزا حسينعلي نوري ( ملقب به بهاء الله)

3- عباس افندي ( ملقب به عبدالبها)

4- شوقي افندي

5- مقاله نخست در پيدايش بهائيت

6- واقعه بدشت ( اعلان نسخ اسلام و رفتارهاي قبيح بعضي از سران بابيه)

7- معرفي استاد محمد محيط طباطبائي

9-8 : تاريخ قديم و جديد (1 ) و (2 )

10- تاريخ نو پديد نبيل زرندي

12-11 :از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق بسياراست (1 ) و (2 )

14-13: ادامه بحث درباره نقطه الکاف (1) و (2)

15 – گفتگوي تازه درباره تاريخ قديم و جديد

17-16 : کتاب اقدس (1 ) و (2)

18- برهان قاطع

19 – طاهرا يا طاهره

21-20 : رساله خالو يه يا ايقان (1 ) و (2 )

23-22 : عظيم پس از باب و پيش از ازل (1) و (2)

24- آيين ها و باورهاي بهائيان

25- فضل اله مهتدي اولين قصه گوي ظهر جمعه راديو


50-26: آشنائي با کتاب ايقان (25 مقاله با عناوين ):


1-کتابشناسي ايقان

2- تاريخ و انگيزه نگارش

3- تحقيقات قبلي پيرامون ايقان

4- محتواي دو باب ايقان

5- نقد محتواي باب اول

6- پاسخ به سوالات پيرامون نقد

7- نمونه هايي از اغلاط ادبي ايقان

8- نمونه اي از اغلاط محتوائي ايقان

9- مرجع تشخيص اغلاط ادبي

10- مقايسه ايقان با قرآن


11- الهي نبودن ايقان

12- نمونه اي از تناقضات ايقان

13- کتابي در اندازه هاي بشري

14- پاسخ به اعتراض پيرامون الهي نبودن ايقان

15-ادبیات بشری ایقان


16- تهمت ها و تحريف ها در ايقان

17- تحريف معنوي انجيل

18- اعتراف به عظمت قرآن

19- درس خواندگي بهاءاله

20- تناقض،کذب و نفاق


21- تأويلات بي مبنا و مضحک

22- چرا تأويلات ايقان مضحک است؟

23- تحليل نادرست ايقان از قتل سيد باب

24-- تروريسم در عراق(1 )

25- تروريسم در عراق(2 )70-51 : از نگاه خواهر ( آشنائي با کتاب تنبيه النائمين) (20 مقاله)

1-جايگاه عزيه نزد عبدالبها

2- ناقدي بصير و مطلعي خبير

3- تحصيلا ت بهاء اله=

4- مباشرت بهاءاله در ترور شاه

5- فرار دو ساله بهاءاله


6- رياست طلبي و نفاق بهاء الله

7- تغيير تاکتيک بهاء الله

8- بهاء الله، محور شرارت

9 – چاپلوسي و خاکساري بهاء الله نسبت به ازل

10- بهاء الله و حلا ل دانستن همه زنان به ازل


11- بهاء الله و ارسال کنيز براي ازل

12- محاکمه علمي عبدالبها

13- بهاء الله و دعوي من يظهري

14- ادبيات اقتباسي بهاء الله

15- رد ادعاي بهاء الله در مورد نسخ بيان


16- پاسخ عزيه به مظلوم نمايي هاي بهاء الله

17- بهاء الله و آوردن دين جديد

18 – مقايسه بين سلوک بهاء الله و صبح ازل


19- حسادت بر سر جانشيني باب

20- وضعيت جسماني بهاء الله71 – ريمي جانشين شوقي افندي

72- خاستگاه تطابق دين با علم و عقل و نمونه اي از آن

73 – سؤالات و گمانه ها پيرامون تطابق دين با علم و عقل

74- پاسخ به نقدها در نقد تطابق دين با علم و عقل

75-اعتراف عبدالبها به تطابق قرآن با علم و عقل

76- تأملاتي پيرامون تطابق دين با علم و عقل

77- کلي گوئي و انتزاعي انديشي در تعليم تطابق دين با علم و عقل

78- وحدت عالم انساني و اهانت به سياهان آفريقا

79- تأملاتي پيرامون وحدت عالم انساني

80- طرد،تنبيهي زجر آور مربوط به جوامع ابتدائي

81- بهائيت و ولايت امر

82- اقتباس بهاء الله از صوفيان

83- نابرابري ارث زن و مرد در بهائيت

85-84 :سردر گمي در تبيين مقام رهبران بهائي (1) و (2)

86- منظور باب از بقيه الله

88 -87 : تحريف کتاب "نظر اجمالي..." (1) و (2 )

89- نظراسلام در مورد وحدت عالم انساني

90- بيت العدل فاقد ولي امر

91-مصادره تشکيلات بهايي توسط امريکائيان

93-92 : پاسخي اوليه به مهرنامه ايران(1) و (2 )

94 : بهائيت و اسرائيل

95: تحليل "ارتباط محفل ملي بهائيان هند با اسرائيل"

96- بهائم خواندن غير بهائيان توسط بهاء الله

97- عواقب وخيم سفر بي اجازه به اسرائيل

98- نماز دزديده شده بهائيان

99- اسطوره پژوهش "محيط طباطبائي"

100-کتابي بي نام با نامي تازه(در باره کتاب ادواردبراون)

101-تحريف بزرگ در تاريخ

102-وقتي بهايي بوديم: (تحليلي از زندگي صبحي) (1)

103- وقتي بهايي بوديم: (تحليلي از زندگي صبحي) (2)

104- خاموشي بي بي سي

105- sir عبدالبها ء ! sir سلمان رشدی

106- بیت العدل و تبلیغ در ایران

107- قائمیت در آثار بهائی (1)

108- قائمیت در آثار بهائی (2)

109- قائمیت در آثار بهائی (3)

110- جرم بهائی پژوهی چیست؟!

111- ولی امر جدید بهائیان ارتدکس

112- فیلمی جنجال بر انگیز!

113-ناجی درخت نیم مرده !

114- نگاهي به كتاب اقدس

115- خاتم پيامبران(2)

116- ندا به نساء بهايي: رجال اقدمند و اقوي

117- خاتم پيامبران (1)

118- بهائيت و سياست (1)

119- بهائيت و سياست (2)

120- چرا بهائي نماندم

121- بهائيت و تروريسم

122- تناقضات در آيين بهائي

123- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (1)

124- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (2)

125- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (3)

126- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (4)

127- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (5)

128-محبت یا عداوت،کدامیک؟

129- نگاهی به کتاب اقدس (2)

130- بیت العدل همچنان در چالش

131- امیت پیامبران (قسمت اول: باب)

132- نگاهی به کتاب اقدس (3)

133- امیت پیامبران (قسمت دوم: بهاءالله)

134- آتش بس با شیطان!

135- بهائیت در نگاه اروپائیان

136- نگاهی به کتاب اقدس (بخش چهارم)

137- ترجمه کتاب پیدایش به زبان آذری (1)

138- علم و عقل در نگاه عبدالبها

139- نگاهی به کتاب اقدس (بخش پنجم)

140- نگاهی به کتاب اقدس(بخش ششم)

141- مصادره آرمان ادیان(بحثی در خاتمیت)

142- غیر بهائی از دیدگاه بهائی

143- برهان پیامبری بهاءالله چیست؟!

144- فرجام مسیح (ع)در آثار بهائی

145- عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی آئین بهائی)-(1)

146- عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی در آئین بهائی)-(2)

147- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش اول)»

148- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش دوم)» (قسمت اول)

149- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش دوم)» (قسمت دوم)

150- چرا بیت العدل، شرمگین نیست؟

151- جواز ازدواج با محارم یا اقارب در پاسخ کوشا

152- نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت اول)

153- نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت دوم)

154- حقوق شهروندی در بهائیت

155- سخنی با ولوله نویسان بهائی(1-ادعاهای باب)

156- سخنی با ولوله نویسان بهائی(2-لقب "سر")

157- تبلیغ آیین بهائی در اسرائیل و تبلیغ افراد اسرائیلی به آیین بهائی

158-بررسی اعتقادات "جنگجویان قلعه طبرسی"

159-پاسخی به "همه پنداشتند اما یکی فکر نکرد شاید..."

160- سیر ادعاهای باب

161- حادثه‌ی بدشت و نسخ اسلام توسط بابیان

162- اعدام باب

163-سه نقد برمقاله محمد توکلی در بهائی ستیزی

164- نقد سخنرانی "طاهره ،بدشت و سنکافالز

165-نقد "تاثیر بهائیت در ادب فارسی"

166-تاملاتی پیرامون کنفرانس تورنتو

167- نورین نیّرین

168- بررسی اتهام فحشاءبه غبربهائیان دربهائیت(1)

169- بررسی اتهام فحشاءبه غبربهائیان دربهائیت(2)

170- امام دوازدهم (ع) در ایقان(1)

171- امام دوازدهم (ع)در ایقان(2)

172- بهائیت و روشنفکران

173- بهائیت و خشونت و BBC

174- رابطه علم و دین

175- ادعای امیت باب

176-نظام مشروعیت در بهائیت(1)

177-نظام مشروعیت در بهائیت (2)

178-عبدالبهاء و سوسیالیسم

179-بهائیت و مدرنیته

180-بهائیت و اهانت به امامان(1)

181-بهائیت و اهانت به امامان(2)

182-بهائیت و همجنس گرایی

183-بیت العدل و تبلیغ تبشیری(1)

184-بیت العدل و تبلیغ تبشیری(2)

185-بیت العدل و تبلیغ تبشیری(3)

186-بیت العدل و تبلیغ تبشیری(4)

187-بیت العدل و تبلیغ تبشیری(5)

188-پیگرد بابیان و بهائیان

189-بهائیت و ساینتولوژی


ب _ فهرست مناظرات:

1- حضرت بهاء الله ، خداي خدايان!

2- خاتميت

3- قائميت

5-4 : ممنوعيت تبليغ و اقامت در اسرائيل (1) و (2 )

7-6 :وحدت عالم انساني (1 ) و(2 )

8- مشروعيت بيت العدل

9- بيست و چهار ولي امر

11 -10 : چارلز ريمي ولي امر دوم بهائي(1 ) و (2 )

12 – طرد و اعلاميه حقوق بشر

13- بهائيت ، سياست و تاريخ

14- لقب "سر"(sir)و رابطه با انگليس

15- دلايل حقانيت

16- شيوه هاي تبليغ

17- کتاب فيچيکيا و بيت العدل

18- حقوق زنان در بهائيت

19- نارسائي ها و تناقضات اسلام

20 – فوايد رديه نويسان

21 -- بي بي سي و باغ هاي بهايي

22 --پیرامون تحری حقیقت(1)

23 --پیرامون تحری حقیقت(2)

24- دعوي الوهيت

25- دعوت به مناظره

26- گفتگو در خاتمیت(1)

27- گفتگو در خاتمیت(2)

28- گفتگو در خاتمیت(3)

29- بهائیت و معاد جسمانی

30- "تعدد زوجات در بهائیت"(1) و" ورود به دانشگاهها"

31- تعدد زوجات در بهائیت (2)

32- به دنبال اشتراکات


ج _ سخن سردبير :

1- مقدمه

2- آزادي بيان

3- سخني ديگر

4- سپاس و تشکر

5- گزارش

6- گزارش سه ماهه

7- عيد مبارکباد (عيد فطر)

8- راه را ادامه مي دهيم

9- گزارش چهار ماهه

10- 155 روز با شما

11- آغاز ماه هفتم

12-ماه هشتم

13-ماه نهم

14-يا مقلب القلوب و الابصار (تبريک نوروز)

15-ماه دهم

16-ماه يازدهم،پيروزي درخشان

17-نمايه مطالب سايت

18-ماه دوازدهم

19-دعوت به مناظره

20-عدم دخالت در سیاست

21-یک سال بر فراز

22- شانزده ماه حضور![url]

23-رونمایی از دو کتاب جدید

24-پاسخ هایی به محمد نوری زاد

25-درباره بیانیه معصومی تهرانی

26-نامه ای به خانم کار در موضوع بهائیان

27-سخنی با مخملباف درباره فیلم باغبان

28-انتشار دو کتاب دیگر در بهائی پژوهی

29-درباره گزارش نوری علاء

30-سونامی کنفرانس شیکاگو

31-تغییر استراتژی عدم دخالت در سیاست

32-فتوای عرفان ثابتی در جواز فحشا

33-داستانی از تنها پسر جمال بروجردی

34-برگزاری دوره های اموزش حضوری

35-اهانت عرفان و دوستان به عاشورائیان و ایرانیان

36-بهائیان و حقوق هسته ای

37-جواب راسخ به مخالفان بعد از سه ماه

38-جایزه بیت العدل به راسخ و تهدید مخالفان
خرين ويرايش توسط 39 on Sardabir, ويرايش شده در 0..

Admin
Site Admin
پست: 99
تاریخ عضویت: یک شنبه 28 خرداد 1385, 12:08 pm
تماس:

پستتوسط Admin » جمعه 2 آذر 1386, 10:07 pm

د _ فهرست عناوين پيام ها :1- قرآن و علم (اعتراف عبدالبها به مطابقت قرآن با علم)

2- رياست طلبي و نفاق بهاء الله از ديد خواهر

3- بهاء الله و تمرين آيه نويسي (از ديد خواهر)

4- بهاء الله ، محور شرارت (از ديد خواهر)

5- چاپلوسي و خاکساري بهاء الله

6- نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر

7- برخي از مطرودين روحاني توسط شوقي افندي

8- منع شوقي از معاشرت بهائيان با برگشتگان از بهائيت

9- بهاء الله و ارسال کنيز براي ازل

10- محاکمه ادبي و تاريخي عبدالبها توسط عمه خانم

11- اسامي اعضاء بيت العدل و مليت آنها

12- شليک وحدت عالم انساني

13- مدعيان من يظهري

14- نقد ادعاي من يظهري بهاء الله

15- ادبيات اقتباسي بهاء الله

16- رد ادعاي بهاء الله در مورد نسخ بيان

17- در اسرائيل چه خبر است

18- اسامي اعضاء بيت العدل از آغاز تا کنون

19- بايدها و نبايدها در اسرائيل

20- تني و نا تني و وحدت اسلامي

21- پاسخ به مظلوم نمائي هاي بهاء الله

22- آمار بهائيان امريکا ، نسبت اعضاي بيت العدل

23- برچسب رديه نويسي و پاسخ رامتيني

24- بهاء الله و آوردن دين جديد

25- پژوهشگر و عقيده مورد پژوهش

26- توجيه عبارات عبدالبها با آيات مسخ در قرآن

27- مقايسه بين سلوک بهاء الله و صبح ازل

28- تبيلغ در اسرائيل و تبليغ در ايران

29- تاريخ پاسخ به خلقت سياهان آفريقائي

30- گمانه ها در مورد ممنوعيت تبليغ و اقامت در اسرائيل

31- ارزش گمانه زني

32- آيا بهائيان ايران اجازه تبليغ دارند؟

33- جنايتکاران آسوده جنايت کنيد!

34- رفتار عبدالبها با برادرش نمونه کامل وحدت عالم انساني

35- روش اسلو موشن در وحدت عالم انساني

36- نماز گمشده بهائيان

37- تبليغ اسرائيلي ها ممنوع

38- عدم تبليغ بخاطر عدم ضوضا در اماکن مقدسه

39- بيماري هاي جسماني بهاء الله

40- پيوند وثيق چون حلقات زنجير با اسرائيل

41- حقوق بشر در عصر ارتباطات

42- عواقب وخيم سفر شخصي به اسرائيل

43- از دريچه آمار

44- پيشنهاد ياس به سايت هاي بهائي

45- ارتباط محفل ملي بهائيان هند با اسرائيل

46- بي بي سي به ساغر پيوست؟!

47- ماجراهاي جالب بي بي سي!

48- ساغر و بازی های فنی !

49- دعوت به مناظره

50- عدم دخالت در سیاست

51- پیام جدید بیت العدل

52- ماجراجوئی بیت العدل

53- پوششی برای شکست ها

54- عید امید و انتظار مبارکباد!

55- انبوه مراجعان، آمار شگفت انگیز !

56- تماس با ما (بهائی پژوهی)

57- ارتباط ،گفتگو،سوال،پاسخ!

58- چرا بهائی نباید تاویل کند؟!

59- آتشفشان، آتشفشان !

60- استناد به دعای سحر برای اثبات بهائیت

61- فایل های صوتی و تصویری

62- شانزده ماه حضور !

63- آمار بهائیان ایران

64- سایت پاسخگو

65- همه گمراهند جز بهائيان!

66- فايل هاي صوتي (پادكست)

67- انحراف و تغيير ماهيت در بيت‌العدل

68- بهائيان در حياط خلوت من

69- جهانيان روزي نو را چشم به راهند

70- پيروزي را در افق ديده بود!

71- رفع انسداد از دات آي آر

72- نماز اما رو به من !

73- فراقي كوتاه !

74- نماز اما رو به من!

75- نماز جماعت ممنوع!!

76- حرف شخصی اشراق خاوری؟!

77- پیامبراکرم هم خاتم انبیا بودند هم خاتم رسولان

78- خطا کار را بسوزانید !!

79- نزاع حرام است حتی باشیطان!

80- دور و کور در بهائیت

81- مبارک باد آغاز سال سوم!

82- زنان ، شهروندان درجه دوم!

83- مبعث،عید رسالت جاوید مبارکباد!

84- داغ زدن بر پیشانی دزد!

85- پرداخت جریمه فحشاء به بیت العدل!

86- روزگارارزانی لبخند،عطر مهربانی شمیم شادمانی

87- پرسش و پاسخ تلفنی

88- عیدعبودیت بر میهمانان حضرت احدیت مبارک باد!

89- نشریات ،در دست شما !

90- پیام های تلفنی شما

91- باز هم متشکریم !

92- عید تقرب به ساحت قدس ربوبی مبارک!

93- واگذاری اختیار ازدواج با اقارب به بهائیان

94- متن کتاب ها در دسترس شما!


95- بهار بر "بهار مردمان "مبارک باد!

96- معدوم شدن سند جانشینی توسط روحیه خانم

97- کاین هنوز از نتایج سحر است!

98- گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب (1)

99- گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب (2)

100- "رهائی بخش "می آید!

101- پدیده همشهری!

102- سرقت آثار در بهائیت!

103- نوروز و بهار و تحول!

104- چه خبر از نمایشگاه کتاب 89؟

105- هزار و چهارصدمین روز "بهائی پژوهی" مبارک!

106- با شما در نمایشگاه!

107- گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب 89

108- این است اعجاز "گوی" !

109- مبعث مبارک باد!

110- بازهم بی بی سی!

111- عطر نفس بقیه الله آمد...

112- سه میلیون دیدار از بهائی پژوهی

113- ارتباط مستقیم

114- بهشت حقیقت !

115- عیدقربان _عید عبودیت _مبارک باد!

116- ما کیستیم؟!

117-سلام بر اربعین

118- صلوات جاویدان بر فخر پیامبران

119- احسن الحال!

120- علت عدم حضور در نمایشگاه کتاب

121- چه کسی خرسند شد؟

122- انکار امام زمان و یا انکار خورشید؟

123- مشک فشان!

124- کنفرانس تورنتو Toronto Conferance

125- عطر خوشبوی رمضان!

126- چه خبر؟!

127- عید قربان _عید عبودیت _ مبارک باد!

128- پنج میلیون دیدار از بهائی پژوهی!

129- غدیریان را عید مبارک باد!

130- خون بهایش خداست...

131- چهل و سه مقاله!

132- ممیزی آثار در بهائیت!

133- نامه به روشنفکران

134- تالار گفتگو در پالتاک

135- نوروز پیروز!

136- در سوگ ریحانه ملکوت ،بانوی بیکرانگی

137- کمپین "مقابله با اهانت به مقدسات"

138- بعثت مبارک باد!

139- بال، تولد، پرواز

140- مسیحای آسمانی و منجی جهانی

141- مهمانی قرآن و عرفان و غفران!

142- هفت میلیون بازدىد!

143-هر که چون خاک...

144-فریاد بلند عزت!

145-اربعین قبله افلاک

146-سفیر مهربانی

147-در رابطه علم و دین

148-ادعای امیت باب

149-بهاران خجسته باد

150-عرفان ثابتی:من تبلیغ نمیکنم!

151-انتخابات محافل و بیت العدل،نمایش یا واقعیت

152-بهاییت و مدرنیته

153-بیت العدل و همجنس گرایی

154-زنان و عضویت در بیت العدل

155-پیشگویی در مورد اعضای جدید بیت العدل!

156-صدق پیشگویی انتخابات و تحلیل آن!

157-آب زنید راه را زانکه نگار می رسد...

158-بحران سازی برای تخریب خانه بغداد

159-باغبان،مخملباف و اسرائیل!

160-هفتمین سالگرد بهائی پژوهی


ه_ تالارهاي گفتگو


1- کتابشناسي و نقد متون

اسطوره پژوهش محيط طباطبائي

از نگاه خواهر

تحريف کتاب نظر اجمالي به ...

آشنائي با کتاب ايقان

گشودن تاپیک جدید، هماهنگی سردبیر

مقالات در مورد ديانت بهئي

کتاب مقدس

بيان

تحریف بزرگ در تاریخ

نگاهي به كتاب اقدس

مقالات دیگران (1)

مقالات دیگران(2)

امام دوازدهم و ایقان

مقالات دیگران(3)


2- بيت العدل (نظام رهبري)

در اسرائيل چه خبر است؟

بيت العدل و چالش هاي آن

عکس روي جلد....

تزلزل در ارکان امر

بيت العدل

دعوت اعضاي بيت العدل به مناظره

فیلمی جنجال بر انگیز!

پيام اخير بيت‌العدل

بیت العدل همچنان در چالش!

"بیت العدل" چه می کند؟!3 – دست آوردها و تعاليم

وحدت عالم انساني

پيرامون تحري حقيقت

جهان بيني بهائي

تطابق دين با علم و عقل

توحيد

سانسور

تعاليم و آموزه هاي ديانت بهائي

ندا به نساء بهائی!

دعوي الوهيت

شیطان در امر

غیر بهائی از دیدگاه بهائی

حقوق شهروندی در بهائیت

بهائیت و معاد جسمانی

عرفان ثابتی،همجنسگرائی،بیت لعدل

نمازمفقود و قبله بهائی

عبد البها و سوسیالیسم

بهاییت و مدرنیته

4- شيوه هاي تبليغي

گفتگو با دوستان مسلمان

شيوه هاي تبليغ

ماجراهاي جالب بي بي سي!

دعوت به مناظره

پیام جدید بیت العدل

نامه یک دوست

موعود جهانی

اینجا ساغر است !

بررسی دلائل حقانیت باب و بها

تبليغ در اسرائيل

باز هم بي بي سي!

حرفی از جنس رادیو

کنفرانس تورنتو Toronto Conference

چه خبر؟!

بهائیان و اهانت به ائمه (ع)

BBC،بهائیت و خشونت!

به دنبال اشتراکات

بهائیت و روشنفکران!

بیت العدل و تبلیغ


5- نگاه به اديان

پرسش ها، پاسخ ها

خاتميت پيامبر اکرم (ص)

قائميت حضرت مهدي (عج)

نظر صريح بهائيت در مورد اديان

خاتم پيامبران

تحریف کتب آسمانی

اميّت پيامبران

فرجام مسیح (ع)

نظام مشروعيت در بهائيت


6- تناقضات

پرسش هاي بي پاسخ

سخني با سردبير

اما ملت ايران برای همیشه باقي خوا

تناقضات

Pedro

صادق یا کاذب ؟!

محبت یا عداوت ؟!

ادعاهای گوناگون باب

دست بوسی!7- عملکردها

بهائيت و تروريسم

وقتي بهائي بوديم

جنگ داخلي

عملکرد بهائيان و بيت العدل

"بدشت" : اعلام نسخ اسلام

نگاهی به مجازات "طرد"

پرونده سازی برای نمایش مظلومیت


8- نگاه به سياست

چارلز ميسن ريمي ولي امر دوم بهائي

سياست

دخالت در سیاست، اطاعت از حکومت

sir رشدی ،sir عبدالبها

بهائيت و سياست

پشت پرده "عدم دخالت در سیاست"

جنگ طلبی در سخنان باب

بهائیت و جنگ عراق9-نقد مقالات

نقد مقاله 1 (خاتمیت)

نقد مقاله 2 ((خاتمیت حضرت یوسف))

نقدمقاله 3 ((مصادره آرمان های ادیان))

نقد مقاله شماره 4 ((عجب ضربه ای))

نقدمقاله5(الفبای گفتگو-ظلم ستیزی)

نقد مقاله 6 «ادعای باب چه بود؟»

سخنی با ولوله نویسان بهائی

نقد مقاله: «خاتمیت و الوهیت»

نقد مقاله:کنکاشی در باب کل الالوه

پاسخي در خاتميت

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

باز هم خاتمیت!

نقدمقاله"دین و توسعه اجتماعی ..

نقد مصاحبه آقای ثابتان


10- خودمانی

صميمانه

نمايه مطالب سايت

ارتباط ،سوال،پاسخ

در نمایشگاه چه خبر

روزهای خاطره

در نمایشگاه، امسال چه خبر

شما و سردبیر

چه بخوانیم؟!

اتفاقات!


11- رهبران

نورین نیرین

سخنی با سر دبیر محترم

اعدام جناب بابو _ تازه ها (اخبار)


1- بهائيت در مصر

2- ارتباط محفل ملي بهائيان هند با اسرائيل

3- اضلاع اين مثلث را ترسيم کنيد !

4- اشتباه در "ويکيپديا"

5- سايت بهائيان ارتدکس ايران

6- sir عبدالبهاء! ، sir سلمان‌رشدي!

گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب (1)

گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب (2)

گزارش تصویری از نمایشگاه کتاب 89

ز _مقالات دیگران :


1-لطف الله لطفی:بهاییت از زبان هرمان رومر منتقد آلمانی

2-عز الدین رضانژاد:خاتمیت، نفی بابیت(به ضمیمه کتابشناسی نقد بابیت)

3-سیدعباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار

4-سید عباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار(ادامه مقاله)

5-عبدالله شهبازی:درباره عباس امانت

6-ثریا شهسواری:نگاهی به تکاپوهای بهائیان در عصر اول پهلوی

7-طاهره شکوهی:عبدالکریم ایادی

8-سید کاظم موسوی:بهاییت، اقتصاد دوران پهلوی

9-عبدالله شهبازی:بهایی گری،سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل

10-محمدرضا نصوری:پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی

11-بهروز آفاق کیست وچرا بی بی سی بهائی است؟

12-پویا شکیبا: بهائیت و اسرائیل ؛پیوند دیرین

13-بهائیت و خداوند

14-یک بانوی بهائی آمریکایی:چرا بهائی نماندم

15-سید حبیب الله تدینی:کتب اصلی بهائیت

16-م رستمی:معرفی کتاب بهائیت

17-عبدالحمید مرادی:زمینه های شکل گیری بهائیت

18-سیدکاظم موسوی:واقعه بدشت ونقش قره العین

19-بازتاب، داستان یک مدرسه بهائی

20-مهدویت و فرقه های انحرافی شیخیه

21-عبدالله شهبازی:یهودیان وگسترش بابی گری و بهائی گری

22-اسماعیل رائین:انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی افندی

23-محمود قوچانی:دادگاه های اسرائیل و بهائیان

24-رابطه بهائیت و انگلیس

25-ویکی پدیا:خوان کول

26-عبدالله شهبازی:گروش یهودیان به بابیت و بهائیت

27-بررسی پیشگویی های رهبران بهائی

28- فرزانه ابراهیم زاده:صندوقی که 100 سال است سکوت خود را نشکسته است

29-حسین مروتی شریف آبادی:تحلیلی از پروژه اهانت به امام هادی علیه السلام

30-سید علی اسماعیلی:بیت العدل اعظم،بن بست مشروعیت

31-خاطرات محافظ شاه از پزشک بهائی دربار

32-عبدالله شهبازی:تهاجم خشماگین پس از همایش تورنتو

33-احسان الله شکراللهی طالقانی:توبه نامه

34-ابراهیم انصاری:بهائی ها و اسرائیل

35-بررسی مضامین لوح ابن الذئب

36-مصطفی آیت مهدوی:ابعاد مبارزات آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی

37-یزدان نصر هرندی:بهائیت

38-مهین فهیمی:واقعه بدشت

39-حسین شاهد خطیبی:ادعای خدایی بهاء

40-اکبر صبری: شوقی و اسرائیل

41-سید حبیب الله تدینی:مهم ترین دلایل بطلان بابی گری و بهایی گری

42-باور غلط از حقوق شهروندی

43-غلامعلی نقوی:بهائیت از آغاز تا دوره معاصر

44-سید کاظم موسوی:زرین تاج یا طاهره کیست؟

45-سید کاظم موسوی:طاهره مادر آشوب و ترور

46-گروه خبری شفافیت:حکایت وارونه از تخریب قبرستان های بهائی

47-جلال آل احمد و بهائیت

48-حسن یوسفی اشکوری:ملاحظاتی پیرامون بهائی ستیزی و اسلام گرایی در ایران

49-احمد رهدار:جریان های شبه مذهبی در ایران پس از صفویه

50-راویان بیلانی:دستگیری بهائیان در ازبکستان به علت تبلیغ کودکان و نوجوانان

51-عبدالله شهبازی:ایران و هولوکاست بهائیان

52-شفافیت:به نام مستشرق، به کام انگلیس(در باره ادوارد براون)

53-رفیع رفیعی:تاریخچه بهائیت

54-بابک شکورزاده:نبوت در بهائیت

55-عبدالقادر همایون:ادعاهای علی محمد باب

56-ابراهیم فیاض:بهائیت جدید

57-حمدالله تنکلی:بهائیت و پیدایش آن

58-حمیدرضا روحانی:هشت بهشت،ادعانامه فرقه ازلی علیه بهائیت

59-ایران سهراب:بهائیت ورژیم های چاد و فیلیپین

60-ایران سهراب:تبلیغ در کشور کودتا(بولیوی)

61-ایران سهراب:کرنش به دیکتاتوری

62-مجید تفرشی:دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران(قسمت اول)

63-مجید تفرشی:دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران(قسمت دوم)

64-شهبازی:اقلیت دینی یا تفکر متفاوت

65-لیلا چمن خواه: شهید ثالث

66-لیلا چمن خواه :منابع پنجگانه بابی

67-لیلا چمن خواه:جنبش بابی و دشمنانش

68-معرفی کتاب خاطرات فضل الله مهتدی صبحی

69-میترا:بحثی راجع به تاویل و تفسیر بهائیت

70-ماندانا قندهاری:نقد و بررسی مقاله شهرام

71-کارن بک کوییت:اعترافات یک بانوی بهائی امریکایی

72-رسول جعفریان:چگونه شرایط برای ادعای علی محمد باب فراهم شد؟

73-محمود صدری:نامه به عرفان ثابتی

74رسول جعفریان:انقلاب مشروطه از علایم ظهور

75-مصطفی طباطبایی:نقد برنامه عباس امانت در صدای امریکا در مورد بابیت

76-لیلا چمن خواه:بهائیت و رژیم پهلوی

77-مصطفی لعل شاطری:حیات بهائیان و لرد بالفور

78-رجا نیوز:حذف صفحه منتقد بهائیت از ویکی پدیا

79-مصطفی مقدم:بهائیان در ویتنام اشغالی

80-جمعی از نویسندگان:بهائیت

81-داوودمهرورز:بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

82-شاهد:خشونت در بهائیت

83-بابک شکورزاده:معاد در بهائیت

84-بابک شکورزاده:طهارت در بهائیت

85-عباسعلی صالحی:خاتمیت و بهائیت

86-مرتضی فیروزی:تحری حقیقت در بهائیت

87-لیلا چمن خواه:نگاهی به مقاله تاریخ مکتوم

88-عبدالقادر همایون:عاقبت علی محمد شیرازی موسس بابیت

89-عبدالقادر همایون:ترور در بهائیت

90-سید مقداد نبوی:تاریخ مکتوم(قسمت اول)

91-سید مقداد نبوی:تاریخ مکتوم(قسمت دوم)

92-علیرضا روزبهانی بروجردی: آشنایی با بهائیت(قسمت اول)

93-علیرضا روز بهانی بروجردی: آشنایی با بهائیت(قسمت دوم)

94-علیرضا روز بهانی بروجردی:آشنایی با بهائیت(قسمت سوم)

95-علیرضا روزبهانی بروجردی:آشنایی با بهائیت(قسمت چهارم)

96-علیرضا روزبهانی بروجردی:آشنایی با بهائیت(قسمت پنجم)

97-علیرضا روزبهانی بروجردی:آشنایی با بهائیت(قسمت ششم)

98-علیرضا روزبهانی بروجردی:آشنایی با بهائیت(قسمت هفتم)

99-امیرحسین منطقی:تاویل، ابزار عوام فریبی در بهائیت(قسمت اول)

100-امیر حسین منطقی:تاویل ابزار عوام فریبی در بهائیت(قسمت دوم)

101-بهائیت و همجنسگرایی

102-مهدی نائینی:تشکیلات بهائیت و روشنفکری ایران
خرين ويرايش توسط 1 on Admin, ويرايش شده در 0.

ghased
پست: 7
تاریخ عضویت: دو شنبه 27 خرداد 1392, 9:08 am

پاسخ: Re: پاسخ: برطرف کردن مشکل لین

پستتوسط ghased » دو شنبه 10 تیر 1392, 3:37 pm

خرين ويرايش توسط 5 on ghased, ويرايش شده در 0..

ghased
پست: 7
تاریخ عضویت: دو شنبه 27 خرداد 1392, 9:08 am

پاسخ: Re: پاسخ: برطرف کردن مشکل لین

پستتوسط ghased » دو شنبه 7 مرداد 1392, 12:54 pm

نمایه موضوعی مطالب سایت

الف _ کتابشناسی

مقالات:

9-8 : تاريخ قديم و جديد (1 ) و (2 )

10- تاريخ نو پديد نبيل زرندي

14-13: ادامه بحث درباره نقطه الکاف (1) و (2)

15 – گفتگوي تازه درباره تاريخ قديم و جديد

17-16 : کتاب اقدس (1 ) و (2)

21-20 : رساله خالو يه يا ايقان (1 ) و (2 )

50-26: آشنائي با کتاب ايقان (25 مقاله با عناوين ):
1-کتابشناسي ايقان

2- تاريخ و انگيزه نگارش

3- تحقيقات قبلي پيرامون ايقان

4- محتواي دو باب ايقان

5- نقد محتواي باب اول

6- پاسخ به سوالات پيرامون نقد

7- نمونه هايي از اغلاط ادبي ايقان

8- نمونه اي از اغلاط محتوائي ايقان

9- مرجع تشخيص اغلاط ادبي

10- مقايسه ايقان با قرآن


11- الهي نبودن ايقان

12- نمونه اي از تناقضات ايقان

13- کتابي در اندازه هاي بشري

14- پاسخ به اعتراض پيرامون الهي نبودن ايقان

15-ادبیات بشری ایقان


16- تهمت ها و تحريف ها در ايقان

17- تحريف معنوي انجيل

18- اعتراف به عظمت قرآن

19- درس خواندگي بهاءاله

20- تناقض،کذب و نفاق


21- تأويلات بي مبنا و مضحک

22- چرا تأويلات ايقان مضحک است؟

23- تحليل نادرست ايقان از قتل سيد باب

24-- تروريسم در عراق(1 )

25- تروريسم در عراق(2 )70-51 : از نگاه خواهر ( آشنائي با کتاب تنبيه النائمين) (20 مقاله)

1-جايگاه عزيه نزد عبدالبها

2- ناقدي بصير و مطلعي خبير

3- تحصيلا ت بهاء اله

4- مباشرت بهاءاله در ترور شاه

5- فرار دو ساله بهاءاله


6- رياست طلبي و نفاق بهاء الله

7- تغيير تاکتيک بهاء الله

8- بهاء الله، محور شرارت

9 – چاپلوسي و خاکساري بهاء الله نسبت به ازل

10- بهاء الله و حلا ل دانستن همه زنان به ازل


11- بهاء الله و ارسال کنيز براي ازل

12- محاکمه علمي عبدالبها

13- بهاء الله و دعوي من يظهري

14- ادبيات اقتباسي بهاء الله

15- رد ادعاي بهاء الله در مورد نسخ بيان


16- پاسخ عزيه به مظلوم نمايي هاي بهاء الله

17- بهاء الله و آوردن دين جديد

18 – مقايسه بين سلوک بهاء الله و صبح ازل19- حسادت بر سر جانشيني باب

20- وضعيت جسماني بهاء الله

88 -87 : تحريف کتاب "نظر اجمالي..." (1) و (2 )

100-کتابي بي نام با نامي تازه(در باره کتاب ادواردبراون)

101-تحريف بزرگ در تاريخ

114- نگاهي به كتاب اقدس

129- نگاهی به کتاب اقدس (2)

132- نگاهی به کتاب اقدس (3)

136- نگاهی به کتاب اقدس (بخش چهارم)

139- نگاهی به کتاب اقدس (بخش پنجم)

140- نگاهی به کتاب اقدس(بخش ششم)

مناظرات:

17- کتاب فيچيکيا و بيت العدل

مقالات دیگران:

2-عز الدین رضانژاد:خاتمیت، نفی بابیت(به ضمیمه کتابشناسی نقد بابیت)

15-سید حبیب الله تدینی:کتب اصلی بهائیت

16-م رستمی:معرفی کتاب بهائیت

35-بررسی مضامین لوح ابن الذئب

66-لیلا چمن خواه :منابع پنجگانه بابی

68-معرفی کتاب خاطرات فضل الله مهتدی صبحی

ب_مباحث تاریخی

مقالات:

5- مقاله نخست در پيدايش بهائيت

6- واقعه بدشت ( اعلان نسخ اسلام و رفتارهاي قبيح بعضي از سران بابيه)

123- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (1)

124- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (2)

125- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (3)

126- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (4)

127- تحليلي تاريخي از پيدايش بابيت و بهائيت (5)

158-بررسی اعتقادات "جنگجویان قلعه طبرسی"

160- سیر ادعاهای باب

161- حادثه‌ی بدشت و نسخ اسلام توسط بابیان

162- اعدام باب

مقالات دیگران:

3-سیدعباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار

4-سید عباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار(ادامه مقاله)

18-سیدکاظم موسوی:واقعه بدشت ونقش قره العین

38-مهین فهیمی:واقعه بدشت

49-احمد رهدار:جریان های شبه مذهبی در ایران پس از صفویه

57-حمدالله تنکلی:بهائیت و پیدایش آن

55-عبدالقادر همایون:ادعاهای علی محمد باب

72-رسول جعفریان:چگونه شرایط برای ادعای علی محمد باب فراهم شد؟

74رسول جعفریان:انقلاب مشروطه از علایم ظهور

76-لیلا چمن خواه:بهائیت و رژیم پهلوی

88-عبدالقادر همایون:عاقبت علی محمد شیرازی موسس بابیت

33-احسان الله شکراللهی طالقانی:توبه نامه

37-یزدان نصر هرندی:بهائیت

43-غلامعلی نقوی:بهائیت از آغاز تا دوره معاصر

17-عبدالحمید مرادی:زمینه های شکل گیری بهائیت

53-رفیع رفیعی:تاریخچه بهائیت

56-ابراهیم فیاض:بهائیت جدید

80-جمعی از نویسندگان:بهائیت

پ_ رهبران

مقالات:

1-سيد علي محمد شيرازي (ملقب به باب)

2-ميرزا حسينعلي نوري ( ملقب به بهاء الله)

3- عباس افندي ( ملقب به عبدالبها)

4- شوقي افندي

19 – طاهرا يا طاهره

70-51 : از نگاه خواهر ( آشنائي با کتاب تنبيه النائمين) (20 مقاله)

1-جايگاه عزيه نزد عبدالبها

2- ناقدي بصير و مطلعي خبير

3- تحصيلا ت بهاء اله=

4- مباشرت بهاءاله در ترور شاه

5- فرار دو ساله بهاءاله


6- رياست طلبي و نفاق بهاء الله

7- تغيير تاکتيک بهاء الله

8- بهاء الله، محور شرارت

9 – چاپلوسي و خاکساري بهاء الله نسبت به ازل

10- بهاء الله و حلا ل دانستن همه زنان به ازل


11- بهاء الله و ارسال کنيز براي ازل

12- محاکمه علمي عبدالبها

13- بهاء الله و دعوي من يظهري

14- ادبيات اقتباسي بهاء الله

15- رد ادعاي بهاء الله در مورد نسخ بيان


16- پاسخ عزيه به مظلوم نمايي هاي بهاء الله

17- بهاء الله و آوردن دين جديد

18 – مقايسه بين سلوک بهاء الله و صبح ازل


19- حسادت بر سر جانشيني باب

20- وضعيت جسماني بهاء الله

143- برهان پیامبری بهاءالله چیست؟!

71 – ريمي جانشين شوقي افندي

131- امیت پیامبران (قسمت اول: باب)

133- امیت پیامبران (قسمت دوم: بهاءالله)

105- sir عبدالبها ء ! sir سلمان رشدی

111- ولی امر جدید بهائیان ارتدکس

167- نورین نیّرین

175- ادعای امیت باب

مناظرات:

1- حضرت بهاء الله ، خداي خدايان!

9- بيست و چهار ولي امر

11 -10 : چارلز ريمي ولي امر دوم بهائي(1 ) و (2 )

مقالات دیگران:

27-بررسی پیشگویی های رهبران بهائی

39-حسین شاهد خطیبی:ادعای خدایی بهاء

40-اکبر صبری: شوقی و اسرائیل

33-احسان الله شکراللهی طالقانی:توبه نامه

44-سید کاظم موسوی:زرین تاج یا طاهره کیست؟

45-سید کاظم موسوی:طاهره مادر آشوب و ترور

55-عبدالقادر همایون:ادعاهای علی محمد باب

67-لیلا چمن خواه:جنبش بابی و دشمنانش

88-عبدالقادر همایون:عاقبت علی محمد شیرازی موسس بابیت

پیام ها:

39- بيماري هاي جسماني بهاء الله


ت_ باورها

مقالات:

24- آيين ها و باورهاي بهائيان

81- بهائيت و ولايت امر

107- قائمیت در آثار بهائی (1)

108- قائمیت در آثار بهائی (2)

109- قائمیت در آثار بهائی (3)

85-84 :سردر گمي در تبيين مقام رهبران بهائي (1) و (2)

86- منظور باب از بقيه الله

90- بيت العدل فاقد ولي امر

117- خاتم پيامبران (1)

115- خاتم پيامبران(2)

170- امام دوازدهم (ع) در ایقان(1)

171- امام دوازدهم (ع)در ایقان(2)

مقالات دیگران:

2-عز الدین رضانژاد:خاتمیت، نفی بابیت(به ضمیمه کتابشناسی نقد بابیت)

13-بهائیت و خداوند

83-بابک شکورزاده:معاد در بهائیت

84-بابک شکورزاده:طهارت در بهائیت

85-عباسعلی صالحی:خاتمیت و بهائیت

54-بابک شکورزاده:نبوت در بهائیت

مناظرات:

2- خاتميت

3- قائميت

24- دعوي الوهيت

26- گفتگو در خاتمیت(1)

27- گفتگو در خاتمیت(2)

28- گفتگو در خاتمیت(3)

29- بهائیت و معاد جسمانی

15- دلايل حقانيت

ث- تعالیم

مقالات:

72- خاستگاه تطابق دين با علم و عقل و نمونه اي از آن

73 – سؤالات و گمانه ها پيرامون تطابق دين با علم و عقل

74- پاسخ به نقدها در نقد تطابق دين با علم و عقل

75-اعتراف عبدالبها به تطابق قرآن با علم و عقل

76- تأملاتي پيرامون تطابق دين با علم و عقل

77- کلي گوئي و انتزاعي انديشي در تعليم تطابق دين با علم و عقل

78- وحدت عالم انساني و اهانت به سياهان آفريقا

79- تأملاتي پيرامون وحدت عالم انساني

89- نظراسلام در مورد وحدت عالم انساني

174- رابطه علم و دین

116- ندا به نساء بهايي: رجال اقدمند و اقوي

138- علم و عقل در نگاه عبدالبها

93-92 : پاسخي اوليه به مهرنامه ايران(1) و (2 )

168- بررسی اتهام فحشاءبه غبربهائیان دربهائیت(1)

169- بررسی اتهام فحشاءبه غبربهائیان دربهائیت(2)

مناظرات:

7-6 :وحدت عالم انساني (1 ) و(2 )

18- حقوق زنان در بهائيت

22 --پیرامون تحری حقیقت(1)

23 --پیرامون تحری حقیقت(2)

مقالات دیگران:

86-مرتضی فیروزی:تحری حقیقت در بهائیت

ج_ تشکیلات بیت العدل

مقالات:

90- بيت العدل فاقد ولي امر

106- بیت العدل و تبلیغ در ایران

130- بیت العدل همچنان در چالش

150- چرا بیت العدل، شرمگین نیست؟

پیام ها:

18- اسامي اعضاء بيت العدل از آغاز تا کنون

22- آمار بهائيان امريکا ، نسبت اعضاي بيت العدل

51- پیام جدید بیت العدل

52- ماجراجوئی بیت العدل

67- انحراف و تغيير ماهيت در بيت‌العدل

85- پرداخت جریمه فحشاء به بیت العدل!

151-انتخابات محافل و بیت العدل،نمایش یا واقعیت

153-بیت العدل و همجنس گرایی

154-زنان و عضویت در بیت العدل

155-پیشگویی در مورد اعضای جدید بیت العدل!

11- اسامي اعضاء بيت العدل و مليت آنها

مقالات دیگران:

30-سید علی اسماعیلی:بیت العدل اعظم،بن بست مشروعیت

مناظرات:

8- مشروعيت بيت العدل

17- کتاب فيچيکيا و بيت العدل

چ_ بهائیت واسرائیل

مقالات:

94 : بهائيت و اسرائيل

95: تحليل "ارتباط محفل ملي بهائيان هند با اسرائيل"

97- عواقب وخيم سفر بي اجازه به اسرائيل

157- تبلیغ آیین بهائی در اسرائیل و تبلیغ افراد اسرائیلی به آیین بهائی

مناظرات:

5-4 : ممنوعيت تبليغ و اقامت در اسرائيل (1) و (2 )

مقالات دیگران:

12-پویا شکیبا: بهائیت و اسرائیل ؛پیوند دیرین

23-محمود قوچانی:دادگاه های اسرائیل و بهائیان

26-عبدالله شهبازی:گروش یهودیان به بابیت و بهائیت

34-ابراهیم انصاری:بهائی ها و اسرائیل

40-اکبر صبری: شوقی و اسرائیل

21-عبدالله شهبازی:یهودیان وگسترش بابی گری و بهائی گری

پیام ها:

17- در اسرائيل چه خبر است

19- بايدها و نبايدها در اسرائيل

28- تبيلغ در اسرائيل و تبليغ در ايران

30- گمانه ها در مورد ممنوعيت تبليغ و اقامت در اسرائيل

37- تبليغ اسرائيلي ها ممنوع

40- پيوند وثيق چون حلقات زنجير با اسرائيل

42- عواقب وخيم سفر شخصي به اسرائيل

45- ارتباط محفل ملي بهائيان هند با اسرائيل

ح_ تناقضات

مقالات:

78- وحدت عالم انساني و اهانت به سياهان آفريقا

122- تناقضات در آيين بهائي

80- طرد،تنبيهي زجر آور مربوط به جوامع ابتدائي

82- اقتباس بهاء الله از صوفيان

83- نابرابري ارث زن و مرد در بهائيت

96- بهائم خواندن غير بهائيان توسط بهاء الله

116- ندا به نساء بهايي: رجال اقدمند و اقوي

128-محبت یا عداوت،کدامیک؟

131- امیت پیامبران (قسمت اول: باب)

133- امیت پیامبران (قسمت دوم: بهاءالله)

142- غیر بهائی از دیدگاه بهائی

151- جواز ازدواج با محارم یا اقارب در پاسخ کوشا

179-بهائیت و مدرنیته

173- بهائیت و خشونت و BBC

145- عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی آئین بهائی)-(1)

146- عجب ضربه ای(تعارضات مبنائی در آئین بهائی)-(2)

180-بهائیت و اهانت به امامان(1)

181-بهائیت و اهانت به امامان(2)

مناظرات:

19- نارسائي ها و تناقضات اسلام

مقالات دیگران:

41-سید حبیب الله تدینی:مهم ترین دلایل بطلان بابی گری و بهایی گری

29-حسین مروتی شریف آبادی:تحلیلی از پروژه اهانت به امام هادی علیه السلام

پیام ها:

7- برخي از مطرودين روحاني توسط شوقي افندي

خ_ نقد و بررسی مقالات

مقالات:

74- پاسخ به نقدها در نقد تطابق دين با علم و عقل

147- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش اول)»

148- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش دوم)» (قسمت اول)

149- نقد «پاسخی برنقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (بخش دوم)» (قسمت دوم)

152- نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت اول)

153- نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت دوم)

163-سه نقد برمقاله محمد توکلی در بهائی ستیزی

164- نقد سخنرانی "طاهره ،بدشت و سنکافالز

165-نقد "تاثیر بهائیت در ادب فارسی"

166-تاملاتی پیرامون کنفرانس تورنتو

155- سخنی با ولوله نویسان بهائی(1-ادعاهای باب)

156- سخنی با ولوله نویسان بهائی(2-لقب "سر")

159-پاسخی به "همه پنداشتند اما یکی فکر نکرد شاید..."

پیام ها:

14- نقد ادعاي من يظهري بهاء الله

مناظرات:

26- گفتگو در خاتمیت(1)

27- گفتگو در خاتمیت(2)

28- گفتگو در خاتمیت(3)

مقالات دیگران:

87-لیلا چمن خواه:نگاهی به مقاله تاریخ مکتوم

د_ اجتماعی

مقالات:

121- بهائيت و تروريسم

135- بهائیت در نگاه اروپائیان

154- حقوق شهروندی در بهائیت

172- بهائیت و روشنفکران

173- بهائیت و خشونت و BBC

176-نظام مشروعیت در بهائیت(1)

177-نظام مشروعیت در بهائیت (2)

178-عبدالبهاء و سوسیالیسم

179-بهائیت و مدرنیته

مقالات دیگران:

8-سید کاظم موسوی:بهاییت، اقتصاد دوران پهلوی

9-عبدالله شهبازی:بهایی گری،سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل

24-رابطه بهائیت و انگلیس

42-باور غلط از حقوق شهروندی

46-گروه خبری شفافیت:حکایت وارونه از تخریب قبرستان های بهائی

51-عبدالله شهبازی:ایران و هولوکاست بهائیان

82-شاهد:خشونت در بهائیت

ذ_ سیاست

مقالات:

118- بهائيت و سياست (1)

119- بهائيت و سياست (2)

104- خاموشي بي بي سي

91-مصادره تشکيلات بهايي توسط امريکائيان

مناظرات:

12 – طرد و اعلاميه حقوق بشر

13- بهائيت ، سياست و تاريخ

14- لقب "سر"(sir)و رابطه با انگليس

21 -- بي بي سي و باغ هاي بهايي

مقالات دیگران:

9-عبدالله شهبازی:بهایی گری،سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل

10-محمدرضا نصوری:پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی

11-بهروز آفاق کیست وچرا بی بی سی بهائی است؟

51-عبدالله شهبازی:ایران و هولوکاست بهائیان

76-لیلا چمن خواه:بهائیت و رژیم پهلوی

74رسول جعفریان:انقلاب مشروطه از علایم ظهور

62-مجید تفرشی:دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران(قسمت اول)

63-مجید تفرشی:دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران(قسمت دوم)


ر_ پژوهش های تطبیقی

مقالات:

134- آتش بس با شیطان!

135- بهائیت در نگاه اروپائیان

141- مصادره آرمان ادیان(بحثی در خاتمیت)

144- فرجام مسیح (ع)در آثار بهائی

مناظرات:

32- به دنبال اشتراکات

ز_ احکام و عبادات

مقالات:

83- نابرابري ارث زن و مرد در بهائيت

98- نماز دزديده شده بهائيان

151- جواز ازدواج با محارم یا اقارب در پاسخ کوشا

مناظرات:

30- "تعدد زوجات در بهائیت"(1) و" ورود به دانشگاهها"

31- تعدد زوجات در بهائیت (2)

مقالات دیگران:

84-بابک شکورزاده:طهارت در بهائیت

ژ_ تبلیغ

مقالات:

12-11 :از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق بسياراست (1 ) و (2 )

106- بیت العدل و تبلیغ در ایران

157- تبلیغ آیین بهائی در اسرائیل و تبلیغ افراد اسرائیلی به آیین بهائی

مناظرات:

5-4 : ممنوعيت تبليغ و اقامت در اسرائيل (1) و (2 )

16- شيوه هاي تبليغ

25- دعوت به مناظره

مقالات دیگران:

50-راویان بیلانی:دستگیری بهائیان در ازبکستان به علت تبلیغ کودکان و نوجوانان

59-ایران سهراب:بهائیت ورژیم های چاد و فیلیپین

60-ایران سهراب:تبلیغ در کشور کودتا(بولیوی)

79-مصطفی مقدم:بهائیان در ویتنام اشغالی

س_ دگر اندیشان و ناقدان

مقالات:

7- معرفي استاد محمد محيط طباطبائي

99- اسطوره پژوهش "محيط طباطبائي"

مناظرات:

17- کتاب فيچيکيا و بيت العدل

20 – فوايد رديه نويسان

مقالات دیگران:

1-لطف الله لطفی:بهاییت از زبان هرمان رومر منتقد آلمانی

3-سیدعباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار

4-سید عباس رضوی:رویارویی عالمان دین با فرقه های انحرافی در دوره قاجار(ادامه مقاله)

36-مصطفی آیت مهدوی:ابعاد مبارزات آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی

78-رجا نیوز:حذف صفحه منتقد بهائیت از ویکی پدیا

81-داوودمهرورز:بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی

ش_ بازگشتگان

مقالات:

25- فضل اله مهتدي اولين قصه گوي ظهر جمعه راديو

102-وقتي بهايي بوديم: (تحليلي از زندگي صبحي) (1)

103- وقتي بهايي بوديم: (تحليلي از زندگي صبحي) (2)

120- چرا بهائي نماندم

مقالات دیگران:

14-یک بانوی بهائی آمریکایی:چرا بهائی نماندم

68-معرفی کتاب خاطرات فضل الله مهتدی صبحی

71-کارن بک کوییت:اعترافات یک بانوی بهائی امریکایی

47-جلال آل احمد و بهائیت

31-خاطرات محافظ شاه از پزشک بهائی دربار

ص_ انشعابات

مقالات:

23-22 : عظيم پس از باب و پيش از ازل (1) و (2)

71 – ريمي جانشين شوقي افندي

مناظرات:

9- بيست و چهار ولي امر

11 -10 : چارلز ريمي ولي امر دوم بهائي(1 ) و (2 )

مقالات دیگران:

20-مهدویت و فرقه های انحرافی شیخیه

22-اسماعیل رائین:انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی افندی

58-حمیدرضا روحانی:هشت بهشت،ادعانامه فرقه ازلی علیه بهائیت

Sardabir
فعّال
پست: 458
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

پاسخ: Re: پاسخ: برطرف کردن مشکل لین

پستتوسط Sardabir » جمعه 11 مرداد 1392, 11:11 am

از قاصد گرامى براى ايجاد و تكميل نمايه موضوعى سپاسگزارم.
براى پژوهشگرانى كه بخواهند در اين دائرة المعارف تخصصي مطلب و موضوعى را جستجو كنند كمك مهمى محسوب مي شود.
با آرزوى توفيق افزونتر

Sardabir
فعّال
پست: 458
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

پاسخ: Re: پاسخ: برطرف کردن مشکل لین

پستتوسط Sardabir » جمعه 8 شهریور 1392, 4:14 am

باز هم از قاصد عزيز براى روزامدى نمايه و ويرايش وافزودن مقاله " بهائيت و همجنس گرائي " به بخش مقالات ممنونيم. دوستان را به خواندن اين مقاله فراخوانده و از ايشان تشكر مي كنيم. 

Sardabir
فعّال
پست: 458
تاریخ عضویت: یک شنبه 18 تیر 1385, 11:31 am

پاسخ: Re: پاسخ: برطرف کردن مشکل لین

پستتوسط Sardabir » شنبه 18 آبان 1392, 2:30 am

بنا به تقاضاى كاربران، از قاصد عزيز تقاضا داريم كه مجموعه عظيم مطالب و مقالاتى كه قابل عرضه به شكل كتاب(چاپى يا الكترونيكي) مي باشد را مشخص فرمايند تا اين محتواها كه در تاپيك ها آمده كارآئي مضاعف پيدا كند. با تشكر از زحمات!


بازگشت به “خودمانی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان