سایت "بهائیان ارتدکس ایران"

بهائیان حقیقی(ارتدکس) یا راستین ،بهائیانی هستند که رهبری فعلی بیت العدل را غاصب و دروغین و بدلی می شمارند و معتقدند بیت العدل وقتی مشروعیت دارد که طبق نصوص بهایی زیر نظر ولی امر باشد...این بهائیان سایت های متعددی دارند از جمله در ایران دو ماهی است سایت خ.د را راه اندازی کرده اند.عناوین بعضی از مطالب مندرج در این سایت به قرار زیر است:

1-بهایی ارتودکس کیست؟

2-عصمت ولی امر موهوبی و عصمت بیت عدل سببی است

3-اقدام تاریخی حضرت ولی امرالله در تعیین جانشین بعد از خود

4-بدون وجود ولی امر جامعه بهایی مبین ایات ندارد

5-بمناسبت اعلام عفو عمومی بیت العدل نسبت به بهاییان خطاکار

6-...

 

آدرس این سایت:http://www.iranbahai.blogfa.com/8602.aspx

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top