مقالات

آیا سید علی محمد باب یک مصلح مذهبی بود؟

0 نظر

در سال 1391 بیت العدل برخلاف نصوص گذشته خود ، در پیامی اعلام کرد:"هرگونه تعصب یا انزجار از همجن

0 نظر

خوشبختانه با شکل‏ گیرى موج بیدارى اسلامى در جهان به دنبال انقلاب اسلامى، زمینه رشد این جریان انحرافى وابسته به شدت کاهش یافته است؛ فضاى فکرى حاکم بر جهان اسلام، دیگر فضاى «جهل»، «سازش» و «تقلید» از غرب نمى‏باشد. بلکه فضاى «آگاهى»، «خودباورى»، «ایستادگى» و «جهاد» فکرى و عملى در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و جریان‏هاى نفوذى ضاله و وابسته است که عملاً فضا براى پذیرفتن سیستم‏ها و ایدئولوژى‏هاى وارداتى غربى تنگ شده، دیگر شرایط چندان مناسبى براى تبلیغ بهائیت و نظایر آن وجود ندارد و با گسترش موج بیدارى ملت‏ها، وضع از این هم که هست برایشان بدتر مى‏شود.

0 نظر

با بررسی و تحقیق در تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران عصر قاجار به خوبی شاهد انتقادات سریع و بی پروا روشنفکران عصر قاجار نسبت به فرقه ضاله بابیه و بهائیت خواهیم بود.از میان روشنفکران دینی می توان از سید جمال الدین اسدآبادی و از روشنفکران متاثر از فرهنگ و تمدن غرب از آخوند زاده، طالبوف، میرزاآقاخان کرمانی (اگرچه او در آغاز خود بابی ازلی بود اما بعدها تحت تاثیر غرب از منتقدان جدی این فرقه شد) می توان نام برد.

0 نظر

امروزه تشکیلات بهائیت در تلاش است که همانند همجنسگرایان ، همجنسگرایی را از مفاسدی نظیر زنا و فحشاء و حتی لواط ( هم جنس گرائی مردان ) و مساحقه ( هم جنس بازی زنان ) تفکیک کند و تعالیم بهائی را به سمت سازگاری با آنها و مطابقت با نظریات همجنسگرایی سوق دهد و این تعامل را همانند اعجاز پیامبران و انبیاء معرفی نماید! تشکیلات جهانی بهائیت در راستای جذب و گسترش نفوس بهائی و ترغیب همجنس گرایان به عضویت در فرقه ضاله بهائیت ،تلاش می کند که رفتارهای همجنس گرایانه را به همجنس گرایی تعدیل دهد تا شامل داوریهای اخلاقی و مذهبی قرار نگیرد.

0 نظر

ادیان ساختگی برای ادامه حیات خویش، به هر چیزی متمسک می‌شوند تا مشروعیت خود را اثبات نمایند.

0 نظر

از آنجا که بهائیت از بابیت وهسته مرکزی بابیت از اسلام انشعاب یافته است،بهاءالله به دو منظور شروع به جعل شریعت و خلق احکام کرد تا اولا ً: با جعل این احکام ظاهر دین خود را به ادیان حقه و اصیل که دارای شریعت و احکام مخصوصه هستند شبیه کندو از این رهگذر ساده لوحان را به سوی خود جلب نماید و ثانیاً احکامی وضع نماید که موافق میل حامیان شرقی وغربی او بوده تا در صورت فراگیرشدن آن (که البته فرضی محال است)برای آنان درد سر و زحمتی نداشته باشد.

0 نظر

پس ازانقلاب ترک جوان در ترکیه سلطان عبدالحمید از سلطنت خلع شدو به تبع محدودیت های سیاسی و اجتماعی عبدالبهاء نیز تا حدی که از ناحیه حکومت بود برطرف شد و او در ۱۳۲۸ به دعوت بهائیان اروپا و امریکا از فلسطین به مصر و از آنجا به اروپا و یک بار دیگربه امریکا رفت. عبدالبهاء ‌در این سفر که سه سال به طول انجامید،تعالیمی را به عنوان تعالیم اصلی بها مطرح و معرفی نمود که امروزه آنها را به عنوان تعالیم دوازده گانه می شناسند

0 نظر

منوچهر خان گرجی (معتمد الدوله)حاکم اصفهان مردی مرموز بود.وی اصالتاً مسیحی تبار و از بقایای امراء گرجستان بود،که آغامحمد خان قاجار او را همراه با ۱۵ هزار نفر از گرجستان و ارمنستان از تفلیس پایتخت قفقاز در تاریخ شانزدهم ربیع الاول ۱۱۹۰ اسیر کرده بود. وی توانست با تقرب به دربار شاه،نظر مثبت شاه را به خود و برادرش جلب کند،نهایت اینکه این دو برادر در اواخر سلطنت فتح علی شاه قاجار منوچهر خان برای استانداری اصفهان منصوب شد .

0 نظر

حدود یکصدو هفتاد سال پیش در شب پنجم جمادی الاولی سال ۱۲۶۰ قمری در شهر شیراز جوانی که خود و خاندانش از علاقمندان نحله نوبنیاد شیخیه بودند و او را سیدعلی محمد میخواندند.در مقابل چشمان بهت زده یکی از شاگردان سید کاظم رشتی بنام ملا حسین بشرویه ای مدعی امری شد که هم زندگی دنیوی و حیات اخروی خود را به تباهی کشید و هم جمعیتی از مردم مظلوم ایران که فریفته او شدند را به نکبت کلمات دروغین وسخنان سراسر واهی خود گرفتار کرد چه از آنان که به این جمع پیوستند و چه از آنان که برای دفع فتنه اینان برخواستند.

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top