مقالات

از آنجا که بهائیت از بابیت وهسته مرکزی بابیت از اسلام انشعاب یافته است،بهاءالله به دو منظور شروع به جعل شریعت و خلق احکام کرد تا اولا ً: با جعل این احکام ظاهر دین خود را به ادیان حقه و اصیل که دارای شریعت و احکام مخصوصه هستند شبیه کندو از این رهگذر ساده لوحان را به سوی خود جلب نماید و ثانیاً احکامی وضع نماید که موافق میل حامیان شرقی وغربی او بوده تا در صورت فراگیرشدن آن (که البته فرضی محال است)برای آنان درد سر و زحمتی نداشته باشد.

0 نظر

پس ازانقلاب ترک جوان در ترکیه سلطان عبدالحمید از سلطنت خلع شدو به تبع محدودیت های سیاسی و اجتماعی عبدالبهاء نیز تا حدی که از ناحیه حکومت بود برطرف شد و او در ۱۳۲۸ به دعوت بهائیان اروپا و امریکا از فلسطین به مصر و از آنجا به اروپا و یک بار دیگربه امریکا رفت. عبدالبهاء ‌در این سفر که سه سال به طول انجامید،تعالیمی را به عنوان تعالیم اصلی بها مطرح و معرفی نمود که امروزه آنها را به عنوان تعالیم دوازده گانه می شناسند

0 نظر

منوچهر خان گرجی (معتمد الدوله)حاکم اصفهان مردی مرموز بود.وی اصالتاً مسیحی تبار و از بقایای امراء گرجستان بود،که آغامحمد خان قاجار او را همراه با ۱۵ هزار نفر از گرجستان و ارمنستان از تفلیس پایتخت قفقاز در تاریخ شانزدهم ربیع الاول ۱۱۹۰ اسیر کرده بود. وی توانست با تقرب به دربار شاه،نظر مثبت شاه را به خود و برادرش جلب کند،نهایت اینکه این دو برادر در اواخر سلطنت فتح علی شاه قاجار منوچهر خان برای استانداری اصفهان منصوب شد .

0 نظر

حدود یکصدو هفتاد سال پیش در شب پنجم جمادی الاولی سال ۱۲۶۰ قمری در شهر شیراز جوانی که خود و خاندانش از علاقمندان نحله نوبنیاد شیخیه بودند و او را سیدعلی محمد میخواندند.در مقابل چشمان بهت زده یکی از شاگردان سید کاظم رشتی بنام ملا حسین بشرویه ای مدعی امری شد که هم زندگی دنیوی و حیات اخروی خود را به تباهی کشید و هم جمعیتی از مردم مظلوم ایران که فریفته او شدند را به نکبت کلمات دروغین وسخنان سراسر واهی خود گرفتار کرد چه از آنان که به این جمع پیوستند و چه از آنان که برای دفع فتنه اینان برخواستند.

0 نظر

اهانت به مقدسات از منظر فرهنگى مهمترین عامل قدرت و نقش آفرینی یک فرهنگ ، مقدسات حاکم بر آن جامع

0 نظر

درست شش سال پیش بود که در چنین روزی (23 محرم) صدای انفجار مهیبی آمد.

0 نظر

به هنگام سفر به مونترال ، عبدالبهاء طی سخنانی در کلوپ سوسیالیستها،در سال 1912 ، مطالبی بیان داش

0 نظر

به دفعات در آثار بهائی و گفتگوهای بهائیان دیده شده که آئین بهائی را آئینی نو برای این عصر و منط

0 نظر

بهاءالله مدعی است که در زمان بازداشتش در سیاهچال تهران، به مقام پیامبری رسیده است و تعالیمی را

0 نظر

شیعیان معتقدند که خداوند متعال، از آغاز خلقت، همواره راهی برای هدایت انسان‌ها قرار داده است.

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۷-۱۳۸۵.

Back To Top