مقالات

ابراهیم جرج خیرالله ( 11 نوامبر 1849- 6 مارس 1926 )  اولین مبلغ بهائی اعزامی به ایالات متحده امریکا بود ، که اولین امریکایی ها را بهائی کرد و اولین محافل بهائی را در امریکا تشکیل داد .

0 نظر

 مجدالدین فرزند موسی ایرانی

0 نظر

بهائیت، تعلیم و تربیت را امری عمومی و اجباری(1) می داند .جمیع اطفال چه فقیر و چه غنی، چه دختر و چه پسر، باید مبادی اساسی علم و دانش به خصوص خواندن و نوشتن را بطور یکسان(2) بیاموزند.در بها

0 نظر

دیل هازبند  در تاریخ 8 مه 1969 در فورت

0 نظر

این یادداشتها و خاطرات ، مربوط به پسر دوم بهاءالله – فرزند اول از دومین همسر وی –  در کتاب دستنوشته شعاع الله بهائی آورده شده است .

0 نظر

دیل هازبند  در تاریخ 8 مه 1969 در فورت

0 نظر

نویسنده: بدیع الله بهائی

0 نظر

نویسنده:دیل هازبند

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۶-۱۳۸۵.

Back To Top