رهبران و بیت العدل

در حال حاضر مباحثه‌ای بر سر تعریف مصون از خطا ( infallibility ) در بین دین شناسان بهایی در جریان است.

0 نظر

پس از فوت نابهنگام و مشکوک(1) جناب شوقی افندی در سال 1336 در لندن جامعه بهائی به دو گروه تقسیم

0 نظر

با اعلام اسامی اعضای بیت العدل اعظم الهی در رضوان ۲۰۱۳ و مشاهده عکس ۹ نفرمرد انتخاب شده ، یک با

0 نظر

بهاءالله مدعی است که در زمان بازداشتش در سیاهچال تهران، به مقام پیامبری رسیده است و تعالیمی را

0 نظر

شیعیان معتقدند که خداوند متعال، از آغاز خلقت، همواره راهی برای هدایت انسان‌ها قرار داده است.

0 نظر

سید علی محمد شیرازی ملقب به باب موسس فرقه بابیه در طول عمر 31 ساله خود ادعاهای مختلفی را مطرح نموده است که با توجه به ارزش

0 نظر

با وجود این که مسلمانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را آخرین پیامبر الاهی می دانند و دین او را نیز دین

0 نظر

ضعف سازمانی، به مثابه ی جلوه ی بارز ضعف اندیشه و سستی رفتار بهائیان، در بیت العدل انعکاس یافته است.

0 نظر

یکی از ویژگی‌های پیامبران الهی ارتباط با جهان غیب و آگاهی از اسرار نهان هستی می‌باشد.

0 نظر

در دو مقاله پیشین در مورد طاهره قره العین به عنوان یکی از شخصیت های مؤثر در جریان انحرافی بابیت که در دو

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۷-۱۳۸۵.

Back To Top