اجتماعی و سیاسی

همسر شوقی افندی (رهبر بهائیان )در دیدار با بن گوریون نخست وزیر اسرائیل :

0 نظر

بهائیت به لحاظ پیچیدگی و سری بودن همانند تشکیلا ت فراماسونری می باشد و گردانندگان آن افراد پیچیده ای هستن

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top