اجتماعی و سیاسی

«میرزا حسینعلی نوری» (متولد سال ۱۲۳۳ ق) ملقب به بهاءالله از جمله طرفداران «سید علی محمد باب» (متولد سال ۱۲۳۵ ق) بود.

0 نظر

در طول‌ سالهای‌ سیاه‌ پس‌ از جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ که‌ دنیا به‌ دو بلوک‌ شرق‌ و غرب‌ به‌ رهبری‌ امریکا و شوروی‌ تقسیم‌ شده‌ بود، ابرقدرتها برای‌ حفظ‌ رژیم‌های‌ متمایل‌ به‌ خود در کشورهای‌ مختلف‌ از هیچ‌

0 نظر

در قاموس قدرتهای سیاسی، بویژه قدرتهای ناشی از تمدن «اومانیستی» غرب، سکولاریسم یک اصل بنیادین است.

0 نظر

بولیوی را باید کشور کودتاها نامید زیرا در سال‌‌های ۱۸۲۵ تا ۱۹۷۹ در مجموع‌ ۱۸۹ کودتای‌ نظامی‌ در این‌ کشور رخ‌ داده‌ که‌

0 نظر

پس از جنگ جهانی دوم، رژیم‌های وابسته و دیکتاتور در کشورهای مختلف ، قدرت را به دست گرفتند و اختناقی سنگین

0 نظر

بهائیت، مذهب مدرنیسم ایرانی است که توسط دولت مدرن اروپایی، یعنی آنگلوساکسون‌ها، یا به طور دقیق‌تر انگستان به و

0 نظر

 ایران از سویی به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک خود در خاورمیانه و جهان اسلام و از سویی دیگر داشتن منابع و

0 نظر

استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های مسلمان بخصوص مردم ایران به عنوان سمبل شیعه، بدست آورده اند مصمم شدند تا

0 نظر

چکیده: همواره یکی از ادعاهای بهائیان این بوده است که مورد آزار و ظلم و ستم قرار گرفته

0 نظر

این نوشتار در خصوص حمایت بی چون و چرای دولت اسرائیل از شوقی افندی و سایر بهائیان سخن می گوید, از تخلفات بهائیان و ظلمشان

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top